Kuvassa on esitetty yleisluonteinen sähköauto, jonka muotoilu voi muistuttaa modernia sähköautoa, esimerkiksi Teslaksi assosioituvaa. Kuvan asetelma korostaa auton huoltoa, pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä, viestien, että asianmukainen ylläpito ja vastuullinen käyttö voivat merkittävästi pidentää sähköauton käyttöikää. Visuaaliset elementit, kuten henkilö, joka tarkistaa auton akkua, latauskaapeli tai ympäristöystävällisiä käytäntöjä symboloivat ikonit, viittaavat siihen, miten huolenpito ja huomio autoon voivat edistää sen kestävyyttä. Kuvan tyyli on ammattimainen ja kutsuva, tehden siitä ihanteellisen koulutuksellisiin tai tiedollisiin artikkeleihin, jotka käsittelevät sähköautojen kestävyyden parantamista.

Kuinka pidentää sähköauton elinikää?

Kuinka kauan sähköauton akku kestää?

Sähköautoilun yksi suuri puheenaihe on toimintasäde. Akkujen kehittyessä ja moottoreiden energiatehokkuuden parantuessa, toimintasäde kasvaa. On kuitenkin vielä tehtävää ennen kuin voidaan sanoa, että toimintasädettä ei tarvitsisi miettiä sähköautoa ostettaessa.

Akku on yksinään sähköautojen kallein osa ja siksi siitä onkin tärkeää huolehtia ja pyrkiä pidentämään sen elinikää. Vaikka akku menettää kapasiteettiaan ajan myötä, on olemassa helppoja keinoja hidastaa heikkenemistä ja säilyttää sen maksimaalista kapasiteettia mahdollisimman pitkään.

Tässä artikkelissa käymme läpi tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä, joilla pystyt helposti pidentämään sähköauton elinikää. Akun kunto vaikuttaa tietysti suoraan myös autonarvoon, joten voit samalla säästää tuhansia euroja hyödyntämällä näitä 5 vinkkiä.

1. Miksi akkua ei kannata ladata täyteen?

Akun kapasiteetin säilyttämiseksi on suositeltavaa olla lataamatta akkua aina täyteen. Kun akku on ladattu täyteen, sen jännite myöskin kasvaa. Korkea jännite sekä lämpötila vaikuttavat negatiivisesti akun elinikään. Tämä on syy miksi päivittäistä ajoa varten suositellaan akun lataamista vain noin 75%. Tämä riittää varmasti useimmille päivittäiseen tarpeeseen. Jos tarvitset enemmän toimintasädettä, voit ladata akun täyteen ennen ajoa. Sitä ei kuitenkaan suositella tehtävän joka latauskerta.

Pidempiä ajanjaksoja, jolloin sähköautoa ei käytetä suositellaan akun lataamista noin 30%. Tällöin akun jännite ei vaikuta kapasiteetin heikkenemiseen yhtä merkittävästi. Poikkeus kuitenkin on kovat pakkaset, jolloin akussa kannattaa säilyttää 70% – 90%, ettei akku pääse tyhjentymään kokonaan.

Yleisesti On hyvä tietää, että täysi akun varaus pienentää sen huippukapasiteettia merkittävästi enemmän kuin osittain ladattu akku. Useat automerkit eivät edes anna akun latautua ”täyteen” vaan jättävät muutaman kWh käyttämättä, jotta akku ei vaurioidu. Osa kuitenkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden itse päättää haluaako ladata akun täyteen vai osittain. Näin tekee esimerkiksi Tesla.

Kuvassa nähdään graafinen esitys, joka havainnollistaa sähköauton akun kapasiteetin heikkenemistä ajan kuluessa. Graafin käyrä alkaa vasemmalta ylhäältä, kuvaten akun täyttä kapasiteettia, ja laskeutuu asteittain oikealle alaspäin, symboloiden kapasiteetin vähenemistä vuosien mittaan. Käyrän varrella on esitetty erilaisia sähköautoja, jotka edustavat sähköajoneuvojen kirjoa ja niiden kohtaamia haasteita akkujen kestävyydessä. Kuvan minimalistinen suunnittelu korostaa viestin selkeyttä ja tekee siitä helposti ymmärrettävän, samalla kun sähköautojen lisäys tuo siihen mielenkiintoa ja dynamiikkaa. Tausta on pidetty yksinkertaisena, jotta huomio keskittyy olennaiseen – akun kapasiteetin asteittaiseen heikkenemiseen, joka on keskeinen tekijä sähköautojen pitkäaikaisessa käytössä.

2. Miten pakkanen vaikuttaa sähköauton elinikään?

Virheellinen käsitys on, että kylmyys vaikuttaisi negatiivisesti akun kapasiteettiin. Toki useiden kymmenien asteen pakkaset voivatkin vaurioittaa akkua, jos varaus laskee liian alhaiseksi. Akkua ei ikinä kannata ajaa täysin tyhjäksi. Vaikka lähes kaikissa sähköautoissa on kuitenkin aktiivinen akun lämmitys, joka pitää huolta akusta kovilla pakkasilla. Akustoissa on yleensä myös tyhjentymisen varalta vielä virtaa muutamia prosentteja, jotta se ei ikinä tyhjene täysin. 

Totuus on kuitenkin se, että kylmyys (-5°C – 5°C) hidastaa kemiallista reaktiota akun sisällä ja näin ollen pidentää akun elinikää. Kylmässä säässä akun varaus on hyvä olla 70% – 90%, koska akun sisällä ei tapahdu reaktiota. Tämä selittää myös sen, miksi kylmä akku tuottaa hitaammin energiaa, eikä sitä voi ladata yhtä nopeasti kuin lämmintä akkua. Kyseessä on sama reaktio, miksi puhelin voi sammua kylmällä säällä.

Akku siis kestää pakkasta mutta huomattavasti heikommin verrattuna lämpimään säähän. Tämä johtuu pelkästään siitä, että pakkasella energian tarve on yleensä suurempi ja sekä akun sisällä tapahtuva kemiallinen reaktio, joka tuottaa energiaa. Ei tapahdu yhtä tehokkaasti kuin lämpimällä akulla. Koska lämpötila vaikuttaa suoraan akun jännite tasoon, niin kylmällä säällä akku joutuu ns. tekemään enemmän, jotta sama energia tarve saadaan täytettyä.

3. Onko kotilatausasema pakollinen?

Jos sinulla on kotilatausasema, on suositeltavaa ladata auto aina, kun se on mahdollista. Useat lyhyet latauskerrat, esimerkiksi lataaminen 50% -> 75%, kuluttavat akkua huomattavasti vähemmän kuin lataaminen ns. tyhjästä täyteen 10% -> 75%. Kotilatausaseman hyödyntäminen mahdollistaa akun lataamisen helposti ja säännöllisesti, mikä auttaa pidentämään sähköauton elinikää ja arvoa.

Näin ollen siis sähköautoa kannattaa ladata joka päivä. useat ”pienet lataukset” eivät kuluta sähköauton kapasiteettia niin paljoa kuin ”isot lataukset” eli esimerkiksi tyhjästä täyteen. Tämä on myös yksi syy miksi on kotilatausasema on hyvä omistaa. Voidaan sanoa, että kotilatausasema pidentää akun elinikää.

Jos olet ostamassa ensimmäistä latausasemaa, käy lukemassa vinkit latausaseman hankintaan täältä. Tähän oppaaseen on koottu kaikki tarpeellinen tieto latausaseman hankinnasta.

Kuvassa on esitetty sähköauto kuumassa ympäristössä, mikä havainnollistaa, kuinka äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa haitallisesti sähköauton akustoon ja yleiseen suorituskykyyn. Aurinko paistaa voimakkaasti, ja lämpöaallot nousevat hehkuvasta maanpinnasta, luoden tunteen polttavasta kuumuudesta. Sähköauto on pysäköitynä avoimelle alueelle ilman varjoa, mikä korostaa altistumista suoralle auringonvalolle ja lämpimille olosuhteille. Akun lämpötilamittari näkyy kuvan etualalla, ja se on huomattavasti normaaliarvojen yläpuolella, viitaten akun ylikuumenemiseen. Tämä kuvastaa, että pitkäaikainen altistuminen korkeille lämpötiloille voi lyhentää akun elinikää ja heikentää sen kapasiteettia. Kuvan viesti on selkeä: sähköautojen ja niiden akustojen säilyttäminen sopivassa lämpötilassa on kriittistä niiden pitkäikäisyyden ja tehokkuuden kannalta.

4. Miksi kuumuus ei tee hyvää akustolle?

Akun eliniän kannalta on tärkeää välttää äärimmäisiä lämpötiloja. Korkea lämpötila nopeuttaa akun heikkenemistä ja lyhentää sen käyttöikää. Vastaavasti erittäin alhaiset lämpötilat voivat vaikuttaa akun suorituskykyyn. Pyri siis säilyttämään auto mahdollisuuksien mukaan sopivassa lämpötilassa, jotta akun elinikä säilyy mahdollisimman pitkänä.

Suomessa on täysin mahdotonta välttyä suurilta lämpötilaeroilta. Jos kuitenkin omistat autotallin, niin autoa kannattaa säilyttää siellä. Tärkeintä on kuitenkin olla jättämättä autoa pitkäksi aikaa ajamatta tai kuumuuteen. Akkua ei kannata myöskään jättää alhaisella varauksella kylmyyteen.

5. Seuraa akun kuntoa ja latausta

On tärkeää seurata sähköauton akun kuntoa ja latausta säännöllisesti. Akun elinkaaren ei kutienkaan tulisi pudota nopeasti. Jos kapasiteetti alkaa putoamaan vauhdilla, voi syynä olla myös joku vika ja kannattaa silloin ottaa nopeasti jälleen myyjään yhteyttä. Useimmissa sähköautoissa on käytössä akun hallintajärjestelmä, joka näyttää akun varaustilan ja antaa arvion akun jäljellä olevasta kapasiteetista. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan latauksesi paremmin ja pitämään akun mahdollisimman hyvässä kunnossa. Mikään akku ei kuitenkaan kestä loputtomiin ja akkuteknologia kehittyy jatkuvasti, jolloin toimintasäde pitenee. Maksimaalinen sähköauton elinikä onkin tällä hetkellä akun varassa ja sen odotetaan paranevan huomattavasti vielä tällä vuosikymmenellä. Toyota sanoo saavansa tuotettua ”SSB” eli Solid-State Battery:ä vuoteen 2028 mennessä. Se mahdollistaa jopa tuplasti suuremman energia kapasiteetin kilogrammaa kohden. Eli käytännössä tämän hetken toimintasäteet saadaan jopa tuplattua 1200 kilometriin. Pidempi toimintasäde tarkoittaa myös pidempää sähköauton elinikää.

Hyödyntämällä kotilatausasemaa, välttämällä äärimmäisiä lämpötiloja sekä akun lataamista täyteen joka kerta, voit pidentää sähköauton akun elinikää merkittävästi. Näillä vinkeillä voit varmistaa, että sähköautosi akku säilyy tehokkaana ja toimintasäde mahdollisimman hyvänä pitkään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *