Kuvassa näkyy tyypillinen suomalainen omakotitalo kesäisessä maisemassa. Talon seinät ovat puuta, ja sen yhteydessä on moderni autotalli. Sähköauto on kytketty latauspisteeseen, joka on asennettu autotallin seinään. Taustalla on vihreää nurmikkoa, kukkivia kukkia ja mäntyjä, ja taivas on kirkkaan sininen. Kokonaisuus on siisti, moderni ja informatiivinen, ja siinä on vahvasti esillä suomalainen luonto ja arkkitehtuuri.

Paljonko sähköauton latauspiste maksaa kotiin?

Miksi sähköauton latauspiste kotona on tärkeä?

Sähköautojen suosio on kasvanut huimasti viime vuosina, ja yhä useampi autoilija valitsee sähköauton niin taloudellisista kuin ympäristösyistäkin. Tämä kehitys on synnyttänyt tarpeen kattavalle latausinfrastruktuurille, ja erityisesti kotilatauspisteiden kysyntä on noussut merkittävästi. Miksi latauspisteen asentaminen kotiin on niin tärkeää ja mitä se maksaa?

Sähköautojen yleistyminen ja latausinfrastruktuurin kehitys

Sähköautojen määrän lisääntyessä myös tarve tehokkaalle ja helppokäyttöiselle latausinfrastruktuurille kasvaa. Julkiset latauspisteet ovat toki tärkeitä, mutta ne eivät yksinään riitä kattamaan kaikkien sähköautoilijoiden tarpeita. Kotona sijaitseva latauspiste tarjoaa lukuisia etuja, kuten käyttömukavuutta, kustannussäästöjä ja ympäristöystävällisyyttä.

Latauspisteen asennuskustannukset

Kotilatauspisteen asentamisen kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten asennuspaikasta, tarvittavista sähköteknisistä muutoksista ja valitun latauslaitteen ominaisuuksista. Merkittävä tekijä on myös latausaseman tehokkuus. Hidaslatausasemien asennus on edullisempaa kuin tehokkaiden kotilatausasemien asennus. Yleisesti ottaen kotilatauspisteen asennuksen hinta voi olla 600–2 000 €.

Laitteiston hinta

Latausaseman hinta on yksi merkittävä tekijä kokonaiskustannuksissa. Perusmallien hinnat alkavat noin 500 eurosta, kun taas kehittyneemmät, älykkäät latausasemat voivat maksaa 3 000 €. Älykkäät latausasemat tarjoavat usein enemmän ominaisuuksia, kuten ajastuksen ja energianhallinnan, jotka voivat tuoda lisäsäästöjä pitkällä aikavälillä. Pääosin kalliimmat latausasemat ovat tarkoitettu yrityskäyttöön, sillä ne sisältävät osalle kuluttajista ylimääräisiä ominaisuuksia, kuten OCPP – pilvihallinta.

Asennuskustannukset

Asennuskustannukset vaihtelevat suuresti riippuen asennuspaikan vaatimuksista. Jos sähköjärjestelmässä ei tarvita merkittäviä muutoksia, asennuskustannukset voivat olla 300–500 euroa. Yleisimmissä tapauksissa, joissa tarvitaan esimerkiksi uusia kaapeleita tai sähköpääkeskuksen muutoksia, kustannukset voivat nousta jopa 1 000 euroon tai enemmän. Hivon latausaseman asennus on täysin kiinteähintainen, joka sisältää kaiken tarvittavan asennukseen 700 €.

Kuvassa on tyypillinen suomalainen omakotitalo kesäisessä maisemassa. Talon seinät ovat vaaleaa puuta, ja sen yhteydessä on moderni autotalli. Autotallin seinään on asennettu sähköauton latauspiste, johon on kytketty sähköauto. Taustalla näkyy vihreää nurmikkoa, kukkivia kukkia ja mäntyjä, sekä kirkkaan sininen taivas. Kuvan yleisilme on siisti, moderni ja informatiivinen, ja se tuo esille suomalaisen luonnon ja arkkitehtuurin.

Kotilatauspisteen hyödyt

Mukavuus

Kotilatauspiste tarjoaa huomattavaa mukavuutta. Autoa voi ladata yön yli kotona, mikä eliminoi tarpeen etsiä julkisia latauspisteitä ja jonottaa niihin. Tämä säästää aikaa ja tekee sähköautoilusta vaivattomampaa. Sinulla on ns. ”täysi tankki” aina, kun lähdet kotoa.

Taloudellisuus

Lataaminen kotona on usein edullisempaa kuin julkisilla latausasemilla. Sähkön hinta kotitalouksille on yleensä alhaisempi, ja monet sähköyhtiöt tarjoavat erityisiä sopimuksia ja alennuksia sähköautoilijoille. Kotilatauspiste voi myös nostaa kiinteistön arvoa, mikä on merkittävä etu tulevaisuutta ajatellen.

Ympäristöystävällisyys

Kotona sijaitseva latauspiste mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkopaneeleiden, hyödyntämisen sähköauton lataamisessa. Tämä vähentää hiilijalanjälkeä ja tukee kestävää kehitystä.

Onko latausasema investointi?

Sähköauton latauspisteen asentaminen kotiin on investointi, joka maksaa itsensä takaisin monin tavoin. Se tuo mukavuutta ja taloudellisia säästöjä sekä tukee ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kustannukset vaihtelevat, mutta keskimäärin kokonaisuuden hinta sijoittuu 1 300–2 000 € väliin. Sähköautoilun yleistyessä kotilatauspisteistä tulee entistä tärkeämpi osa kodin infrastruktuuria, tarjoten merkittäviä etuja niin autoilijalle kuin ympäristöllekin.

Voiko sähköautoa ladata lämmitystolpasta?

Lämmitystolpan sähkötekniset ominaisuudet

Lämmitystolpat on alun perin suunniteltu auton moottorin lämmitykseen talviaikaan, eikä niiden sähköteknisiä ominaisuuksia ole tarkoitettu jatkuvaan ja suuritehoiseen sähkönkulutukseen, kuten sähköauton lataamiseen. Tyypillinen lämmitystolppa tarjoaa noin 10 ampeerin virran ja 230 voltin jännitteen, mikä riittää moottorin lämmittimen ja sisätilan lämmittimen käyttöön, mutta sähköauton lataaminen vaatii huomattavasti enemmän tehoa.

Turvallisuus- ja tehohuomioita

Sähköauton lataaminen lämmitystolpasta ei ole suositeltavaa ilman asianmukaisia muutoksia, sillä tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Lämmitystolpan johdotus ja sulakkeet eivät välttämättä kestä pitkään jatkuvaa korkeaa virrankulutusta, mikä voi johtaa ylikuumenemiseen ja mahdollisiin tulipaloihin. Lisäksi latausnopeus olisi hyvin hidas, mikä tekee käytöstä epäkäytännöllistä päivittäiseen tarpeeseen.

Voiko lämmitystolpasta rakentaa latauspisteen?

Muutostyöt ja niiden kustannukset

Lämmitystolpan muuntaminen sähköauton latauspisteeksi on täysin mahdollista mutta se vaatii muutostöitä. Ensinnäkin, johdotus ja sulakkeet on päivitettävä kestämään jatkuvaa korkeaa virtaa. Lisäksi tarvitaan sopiva latauslaite, joka pystyy kommunikoimaan sähköauton kanssa ja hallitsemaan latausprosessia turvallisesti.

Muutostöiden kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen olemassa olevan infrastruktuurin kunnosta ja tarvittavista muutoksista. Yleisesti kustannukset voivat olla 500 – 1 500 €, sisältäen sekä laitteiston että asennustyön.

Tarvittavat luvat ja säädökset

Sähköauton latauspisteen rakentaminen lämmitystolpasta vaatii sähkötyölupia ja asuinyhtiöissä hyväksyntää hallitukselta. On tärkeää varmistaa, että kaikki muutostyöt tehdään voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti ja että ne on hyväksytetty asianmukaisilla tahoilla.

Asennusvaihtoehdot ja vaatimukset

Lämmitystolpan muuntaminen latauspisteeksi voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, mutta turvallisuus ja tehokkuus tulee aina asettaa etusijalle. Yleisin ratkaisu on asentaa uusi latauslaite, joka on suunniteltu erityisesti sähköautojen lataamiseen ja joka täyttää kaikki tarvittavat turvallisuusvaatimukset.

Asennuksen yhteydessä tulee varmistaa, että:

 • Sähköjärjestelmä on riittävä käsittelemään tarvittavaa tehoa.
 • Kaikki johdotukset ja sulakkeet ovat asianmukaisesti päivitettyjä.
 • Latauslaite on sijoitettu niin, että se on suojassa säältä tai sään kestävä ja turvallinen käyttää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka sähköauton lataaminen lämmitystolpasta voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, on huomattavasti fiksumpaa vaihtaa tilalle hidaslataus tai normaalitehoinen latausasema. Vaikka latausaeman asennus lämmitystolppaan on mahdollisen, on aina suositeltavaa kääntyä ammattilaisten puoleen ja varmistaa, että kaikki asennukset tehdään oikein ja turvallisesti.

Paljonko sähköauton latauspiste maksaa kotiin?

Eri latausasemien hintahaarukka

Kotilatauspisteiden hinnat vaihtelevat merkittävästi riippuen latausaseman ominaisuuksista ja valmistajasta. Perusmallien hinnat alkavat noin 500 eurosta, kun taas kehittyneemmät ja älykkäämmät mallit voivat maksaa jopa 1 500–2 000 euroa. Perusmalleissa on yleensä vain välttämättömät toiminnot, kun taas kalliimmissa malleissa on lisäominaisuuksia, kuten älypuhelinsovellukset, energianhallinta ja dynaaminen kuormanhallinta.

Asennuskustannukset ja mahdolliset lisäkulut

Asennuskustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen asennuspaikan vaatimuksista. Jos sähköjärjestelmässä ei tarvita merkittäviä muutoksia, perusasennus voi maksaa noin 300–500 euroa. Jos taas sähköjärjestelmää täytyy päivittää tai tarvitaan uusia kaapeleita, kustannukset voivat nousta 1 000–1 500 euroon.

Muita mahdollisia lisäkuluja voivat olla:

 • Sähköpääkeskuksen muutostyöt
 • Kaapelien ja suojaputkien asentaminen
 • Latausaseman perustan rakentaminen, jos se asennetaan ulos
 • Mahdolliset lupamaksut ja tarkastukset
 • Maatyöt

Esimerkkejä eri hintaluokista ja niiden ominaisuuksista

 1. Perusmalli (n. 500–700 euroa) JoyCharge 11/22kW
 • Yksinkertainen ja luotettava
 • Manuaalinen käynnistys ja pysäytys
 • Ei älytoimintoja tai sovellustukea
 1. Keskihintainen malli (n. 700–900 euroa) Walle 16A / Defa Power*
 • Ajastustoiminnot
 • Älypuhelinsovellus*
 • Erittäin kestävä rakenne
 • Perus energianhallinta
 • Mahdollisuus kuormanhallinnalle
 1. Korkealuokkainen malli (n. 900–2 000 euroa) Zaptec Go
 • Dynaaminen kuormanhallinta
 • Yhteensopivuus älykotijärjestelmien kanssa
 • Monipuoliset energianhallintaominaisuudet ja käyttäjätilastot

Paljonko maksaa 100 km sähköautolla?

Sähkönkulutuksen laskeminen eri automalleilla

Sähköauton sähkönkulutus mitataan yleensä kilowattitunteina per 100 kilometriä (kWh/100 km). Keskimääräinen sähkönkulutus vaihtelee automallista riippuen, mutta yleisesti se on noin 15–25 kWh/100 km. Esimerkiksi:

 • Kompakti sähköauto: 13–15 kWh/100 km
 • Keskikokoinen sähköauto: 15–18 kWh/100 km
 • SUV-tyyppinen sähköauto: 18–25 kWh/100 km

Sähkön hinnan vaikutus kustannuksiin

Sähkön hinta vaihtelee alueittain ja sähköntoimittajasta riippuen. Suomessa keskimääräinen sähkön hinta kotitalouksille on noin 0,15–0,20 euroa per kWh. Näin ollen 100 kilometrin ajomatkan kustannukset voidaan arvioida seuraavasti:

 • Kompakti sähköauto: 13 kWh x 0,18 €/kWh = 2,34 €
 • Keskikokoinen sähköauto: 16 kWh x 0,18 €/kWh = 2,88 €
 • SUV-tyyppinen sähköauto: 20 kWh x 0,18 €/kWh = 3,60 €

Vertailu polttomoottoriautoon

Polttomoottoriauton polttoainekulut voivat vaihdella suuresti, mutta keskimäärin ne ovat noin 7–10 litraa bensiiniä per 100 km. Bensiinin hinnan ollessa noin 2 €/litra, 100 kilometrin ajomatkan kustannukset olisivat:

 • 7 litraa x 2 €/litra = 14,00 €
 • 10 litraa x 2 €/litra = 20,00 €

Näin ollen sähköauto on huomattavasti edullisempi käyttää kuin polttomoottoriauto. Säästöä syntyy erityisesti pitkän aikavälin käytössä, kun otetaan huomioon myös vähäisemmät huoltokustannukset ja mahdolliset veroedut. Laajempi vertailu löytyy vertaaensin sivulta.

Yhteenveto

Sähköauton lataaminen kotona on huomattavasti edullisempaa kuin polttomoottoriauton tankkaaminen, mikä tekee sähköautoilusta taloudellisesti houkuttelevan vaihtoehdon. Lisäksi kotilatauspisteen avulla voit hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja pienentää hiilijalanjälkeäsi. Näin ollen, kotilatauspisteen hankkiminen ei ole vain taloudellisesti järkevä päätös, vaan myös askel kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Kuvassa on tyypillinen suomalainen omakotitalo kesäisessä maisemassa. Talon seinät ovat vaaleaa puuta, ja sen yhteydessä on moderni autotalli. Autotallin seinään on asennettu sähköauton latauspiste, johon on kytketty sähköauto. Taustalla näkyy vihreää nurmikkoa, kukkivia kukkia ja mäntyjä, sekä kirkkaan sininen taivas. Kuvan yleisilme on siisti, moderni ja informatiivinen, ja se tuo esille suomalaisen luonnon ja arkkitehtuurin.

Paljonko akun lataus vie sähköä?

Eri akkujen kapasiteetit ja latausaika

Sähköautojen akut vaihtelevat kapasiteetiltaan suuresti eri automallien välillä. Kapasiteetti ilmoitetaan kilowattitunteina (kWh), ja yleisimpiä kapasiteetteja ovat esimerkiksi:

 • Kompaktit sähköautot: 30–40 kWh
 • Keskikokoiset sähköautot: 50–70 kWh
 • SUV-tyyppiset sähköautot: 75–120 kWh

Latausaika riippuu sekä akun kapasiteetista että käytetystä lataustehosta. Esimerkiksi 50 kWh akku voi latautua:

 • Kotona (3,7 kW): noin 13-14 tuntia
 • Kotona AC-latauspisteessä (11 kW): noin 4-5 tuntia
 • Julkisessa DC-pikalatauspisteessä (50 kW): noin 1 tunti
 • Julkisessa DC-superteholatauspisteessä (250 kW): noin 15 min

Lataustehon vaikutus sähkönkulutukseen

Latausteho vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nopeasti akku latautuu. Korkeampi latausteho tarkoittaa nopeampaa latausta, mutta se ei lisää akun kuluttaman sähkön määrää, vaan ainoastaan vaikuttaa latausajan pituuteen.

Esimerkiksi 50 kWh akun lataaminen täyteen vaatii saman määrän sähköä riippumatta siitä, käytetäänkö 3,7 kW kotilaturia vai 50 kW pikalaturia. Erona on, että 50 kW pikalaturi tekee työn huomattavasti nopeammin.

Käytännön vinkkejä tehokkaaseen lataamiseen

 • Ajasta lataus halvimpaan aikaan: Monet sähköyhtiöt tarjoavat edullisempia sähkön hintoja öisin. Aseta lataus alkamaan yöllä hyödyntääksesi halvempaa sähköä.
 • Käytä älylatausta: Älylatauslaitteet voivat optimoida latauksen ajoituksen ja tehon automaattisesti, säästäen rahaa ja energiaa.
 • Ylläpidä sopivaa latausprosenttia: Sähköauton akku kannattaa pitää noin 20–80 % lataustasolla, mikä voi pidentää akun elinikää. Lue artikkeli, Kuinka pidentää sähköauton elinikää?

Voiko sähköauton ladata 100 %?

Akkujen latausprosentin vaikutus kestävyyteen ja elinikään

Täysin täyteen lataaminen ja akun pitäminen 100 % lataustasossa voi pitkällä aikavälillä vähentää akun kapasiteettia ja kestävyyttä. Suositeltavaa on ladata akku täyteen vain silloin, kun on tiedossa pitkä ajomatka, ja pitää normaalikäytössä akun lataustaso 20–80 % välillä.

Suositukset optimaaliseen lataukseen

 • Päivittäinen lataus: Pidä akun lataustaso 20–80 % välillä. Tämä optimoi akun terveyden ja pitkän aikavälin kestävyyden.
 • Säännöllinen käyttö: Käytä autoa säännöllisesti ja vältä pitkiä aikoja, jolloin akku on joko täysin tyhjä tai täysi.
 • Latausajoituksen hallinta: Käytä älylatauslaitteita ja sovelluksia, jotka optimoivat latausprosessin sähkön hinnan ja lataustarpeen mukaan.

Asiantuntijoiden näkemyksiä

Monet sähköautoilijat ja asiantuntijat suosittelevat ylläpitämään akun lataustason päivittäisessä käytössä 20–80 % välillä. Tämä suositus perustuu tutkimuksiin, jotka osoittavat, että tällainen käyttöprofiili vähentää akun kemiallista rasitusta ja pidentää sen elinikää. Esimerkiksi Teslan omistajat ovat huomanneet, että akun kapasiteetin säilyminen on parempi, kun latausprosenttia hallitaan suositusten mukaisesti.

Yhteenveto

Sähköauton akun lataaminen kotona on helppoa ja kustannustehokasta, mutta se vaatii oikeanlaisen latausaseman ja käyttöstrategian. Investoimalla laadukkaaseen latausasemaan ja noudattamalla suositeltuja latauskäytäntöjä voit varmistaa, että sähköautosi akku kestää pitkään ja toimii tehokkaasti. Muista optimoida latausprosessi ajastamalla lataus halvimpaan aikaan ja pitämällä akun lataustaso suositusten mukaisena. Näin sähköautoilusta tulee entistäkin sujuvampaa ja edullisempaa.

Sähköauton latauspisteen kotiasennuksen edut ja haasteet

Kotilatauspisteen asentaminen tarjoaa monia etuja sähköautoilijalle. Se tuo merkittävää mukavuutta, koska auton voi ladata omassa pihassa tai autotallissa, mikä eliminoi tarpeen etsiä julkisia latauspisteitä ja odottaa latausvuoroa. Kotilataaminen on myös yleensä taloudellisempaa kuin julkisilla latauspisteillä lataaminen, ja se mahdollistaa uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, hyödyntämisen.

Toisaalta kotilatauspisteen asennuksessa voi olla haasteita, kuten alkuinvestoinnit ja mahdolliset muutostyöt kodin sähköjärjestelmässä. Kun on kyse investoinnista, voi olla fiksua harkita sen pilkkomista osiin osamaksulla, jolloin ns. säästät kuukausittain latausasemaasi. Myös lupien ja säädösten noudattaminen voi tuoda lisätyötä. Nämä haasteet ovat kuitenkin yleensä kertaluonteisia, ja pitkäaikaiset hyödyt voivat ylittää alkuperäiset kustannukset ja vaivan.

Taloudelliset ja käytännölliset näkökohdat

Sähköauton lataaminen kotona on yleensä edullisempaa kuin polttomoottoriauton tankkaaminen. Kotilatauspisteen asennuskustannukset voivat vaihdella 800–2 500 euron välillä, mutta säästöt pitkällä aikavälillä ovat huomattavat. Sähköauton lataaminen kotona voi maksaa vain muutaman euron per 100 km, mikä on huomattavasti edullisempaa kuin bensiini- tai dieselautolla ajaminen.

Käytännön näkökulmasta kotilatauspiste tuo merkittävää mukavuutta ja joustavuutta. Voit ladata autoasi yön yli ja aloittaa päivän täydellä akulla, ilman että tarvitsee suunnitella reittejä julkisten latauspisteiden mukaan. Älykkäät latausratkaisut ja energianhallintajärjestelmät tekevät lataamisesta vieläkin kätevämpää ja tehokkaampaa.

Latausaseman asennuksen Hivon kautta saat ympäri suomea: Koko pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Mikkeli, Hyvinkää, Hämeenlinna, Kouvola, Porvoo ja Seinäjoki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *